We behandelen uw huisdier, overleggen met u en we informeren u over de beste zorg voor uw dier. Daarvoor maken we een patientenkaart aan met uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres.  Met die gegevens gaan we zorgvuldig om. Hoe we dat doen leest u hier:

Om goede zorg aan uw huisdier te kunnen verlenen, slaan we uw persoonsgegevens digitaal op. Het verwerken van uw gegevens doen we volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door de zorg voor uw huisdier door onze praktijk te laten uitvoeren.
Zo gaan we met uw persoonsgegevens om:

  • Uw persoonsgegevens slaan we op en gebruiken we, zodat we goede zorg aan uw huisdier kunnen verlenen, met u kunnen overleggen en u kunnen informeren.
  • Uw gegevens geven we alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van zorg aan uw huisdier en alleen met uw toestemming.
  • U kunt uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek (kan ook per e-mail).
  • Als u vindt dat de gegevens die we van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons vragen om uw gegevens aan te passen.
  • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als we dit doen kunnen we (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan uw huisdier verlenen. We slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief.
  • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. We kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg voor uw huisdier garanderen. We slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief.
  • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.
  • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw gegevens verwerken we niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg aan uw huisdier. We houden ons daarbij aan de wettelijke termijn. Daarvoor bewaren we de gegevens van uw huisdier, en daarmee ook die van u, 5 jaar nadat u voor het laatst onze praktijk heeft bezocht. Daarna vernietigen we uw persoonsgegevens en de gegevens van uw huisdier.
  • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die we via derden ontvangen.